Алан Дзагоев. ВидеоАмкар - ЦСКА, 16.07.2008, пас на 69 минуте