Алан Дзагоев. ВидеоДинамо - ЦСКА, 27.10.2008, пас на 70 минуте